טלפון. 03-9030530   |    avi@gishurcenter.co.il    |    www.gishurcenter.co.il

שם:
טלפון:
@
מייל:
הודעה:
בגישור אין צד מנצח וצד מפסיד, בהבדל מההליך המשפטי בבית המשפט, בו צד אחד "מנצח" וצד שני "מפסיד". תוצאה המגבירה את תחושת התסכול ומעמיקה את הקרע בין הצדדים.   >>>

סכסוך  הירושה הוא בד"כ קצה הקרחון במערכת יחסים סבוכה ומורכבת רגשית

של עלבון, כעס, קנאה ותחושת הפליה, שמתפרצים החוצה.

טיפול לא נכון בסכסוך או במחלוקת גורמים לא אחת לקרע...>>>
נפתח משרד גישור חדש בראשון לציון. המשרד עוסק בגישור בלבד. התחומים בהם אנו עוסקים:- גישור גירושין, גישור ירושה וצוואה, גישור בתחום המשפחתי, גישור עסקי בין חברות, גישור בסכסוכי שותפים, גישור בנושאי הצחדשות עירונית- תמ"א 38 ופינוי בינוי.

המשרד ממוקם ברחוב רוטשילד 35 בראשל"צ .

חדש !!! משרד גישור בראשון לציון. מגשר מוסמך בראשון לציון.   רחוב רוטשילד 35 ראשל"צ.

חדש !!!  מתלבטים, לא יודעים לאן לפנות ?   פגישת ייעוץ ראשונית עם מגשר מוסמך בראשון לציון ללא עלות. 

התקשר/י עוד היום.

חדש ! גישור ברחובות, גישור בנס ציונה. שרותי גישור ברחובות , שרותי גישור בנס ציונה. 
ייעוץ ראשוני חינם .
שרת המשפטים ציפי ליבני מקדמת הצעת חוק שתחייב  הליך גישור לפני תביעה משפטית, בכל הקשור לגירושין !!!
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה :- 
זוגות מתגרשים חייבים לפנות לגישור לפני הגשת תביעה משפטית.
גישור גירושין בראשון לציון. מגשר גירושין בראשון לציון.
להתגרש נכון, ייעוץ להליך גישור ללא מחוייבות.
רגע לפני פיזור הכנסת העבירה ועדת חוקה חוק ומשפט את הצעת החוק לגישור בטרם הגשת תביעה לבית המשפט. 
הסכם גירושין בראשון לציון
הסכם גירושין במרכז
הסכם גירושין ברחובות
הסכם גירושין בנס ציונה
הסכם גירושין ביבנה
גישור גירושין במרכז
גישור גירושין בראשון לציון
גישור גירושין ביבנה
גישור גירושין ברחובות
גישור גירושין בדרום
גישור גירושין בנס ציונה
שרותי גישור .
אבי אליה המגשר 0507605000
www.gishurcenter.co.il

חובת פניה למתגרשים לפנות ראשית לגישור לפני הגשת תביעה משפטית.
ייעוץ ללא מחויבות0507605000 . גישור במרכז, מגשר במרכז. גירושין במרכז

מתגרשים ? מוזמנים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות !!! 0507605000

הסכם גירושין לדוגמא - מס 1הסכם  גישור גירושין - דוגמא
 
 
            שנערך ונחתם בתאריך ___________ בתל אביב
 
 
בין:                             גברת כהן  ת.ז.   
                                    (להלן "האשה" או "האם")
                                                                                                                        מצד אחד
 
 
לבין:                           אדון כהן ת.ז.
                                    (להלן "הבעל" או"האב")                                                                                                                                                                                   מצד שני
 
הואיל              והבעל והאשה (להלן "בני הזוג" או "ההורים") נשואים זל"ז כדמו"י ( זו לזה כדת משה וישראל) מתאריך  20.3.89
והואיל            ולבני הזוג נולדו מנישואין אלו שלושה ילדים, שניים בגירים, ואחת קטינה:
 
            כהן הקטנה, ילידת 28.02.98
 
            (להלן "הבת" או "הילדה")
 
והואיל                        וחיי הנישואין של בני הזוג עלו על שרטון
 
והואיל            ולאחר שיקול דעת רב החליטו הבעל והאשה כי ייטב להם אם יפרדו זה מזו בג"פ (גט פיטורין) כדמו"י בהקדם האפשרי
 
והואיל            והזוג פנו  להליך גישור והגיעו להסכמות בקשר לכל הסוגיות העומדות על הפרק.
 
והואיל            ובני הזוג מעוניינים להסדיר בהסכם זה את כל העניינים הכרוכים בפירוד ו/או הנובעים מחיי הנישואין, לרבות, אחזקת הילדה, מזונותיה, סדרי הראיה וכן את חלוקת הרכוש והסדרי הממון האחרים
 
אי  לכך  הוצהר,  הותנה,  והוסכם  בין  הצדדים  כדלקמן:
 
1.      המבוא וההצהרות שבראש הסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כתוכנו.
 
 
הגירושין:
 
2.      בני הזוג מסכימים להתגרש זמ"ז בג"פ בהקדם האפשרי, והם יפנו בהקדם
לבית הדין הרבני בתל אביב ו/או אחר ויחלו בהליכים לסידור הגט, לאחר מתן תוקף של פסק דין להסכם זה.
 
3.      בני הזוג מתחייבים כי יחתמו על כל מסמך ו/או בקשה המופנים לבית הדין, וישתפו פעולה ביניהם ועל פי הנחיות באי כוחם למען יסודר הגט ביניהם בהקדם האפשרי, בכפוף לאמור בהסכם זה.
 
4.      בני הזוג יופיעו בפני בית הדין במועדים שייקבעו לשמיעת הבקשה ולסידור הגט, יישמעו להוראות בית הדין ויעשו מצידם את כל הפעולות הדרושות לשם סידור הגט ביניהם בהקדם האפשרי, בכפוף לאמור בהסכם זה.
 
החזקת הילדים והסדרי הראיה:
 
5.      שני ההורים ימשיכו להיות אפוטרופסים טבעיים של הילדה, ואולם המשמורת והחזקה יהיו בידי האם עד הגיע הילדה לגיל 18 שנה, בכפוף לאמור בהסכם זה.
 
6.      יודגש כי אין בהסכמה בדבר משמורת הילדה אצל האם כדי לפגוע באפוטרופסותו של האב.
  7.      האב מתגורר בחו"ל, ועל כן מוסכם כי האם תחנך את הילדה לכבוד אב ואם
בכלל, וכיבוד ההורה השני בפרט.  למותר לציין כי כל הורה לא יסית את
הילדה כלפי ההורה השני ו/או כלפי בני משפחתו.
 
8.      מוסכם כי עניינים הקשורים בבריאות, בגידול, בחינוך, בלימודים ובעתידה של הילדה הם עניינים המשותפים לבני הזוג, והם יקבעו בהסכמה בין בני הזוג תוך שיתוף פעולה, תיאום, התייעצות ומסירת מידע בעניינים אלה אחד לשני, תוך שמירה על הסטטוס קוו הקיים.
 
9.      מוסכם כי כל עוד מתגורר האב בחו"ל ההתייעצות ומסירת המידע תעשה במידת האפשר.
 
10.  האם לא תעשה פעולות חד צדדיות כלשהן בכל הנוגע לגידול, לחינוך, ללימודי ולעתיד הילדה. במקרים חריגים בהן לא ניתן ליצור קשר עם האב- תתקבל החלטה על ידי האם כשלנגד עיניה טובת הילדה.
 
             מאחר והאב שוהה תקופות ארוכות בחו"ל, יהיו סדרי הראיה כדלהלן:
 
11.  האב יהיה רשאי לפגוש את הילדה בהגיעו לארץ, לאחר שהודיע לאם טלפונית מראש על הגעתו, ותאם עם האם מראש את מועדי הביקורים.
 
12.  הפגישות בין הילדה לאב בתקופת שהייתו בארץ יתקיימו בהתחשב בסדר יומה של הילדה, בלימודיה, ובארועים החברתיים שלה.
 
13.  האם מתחייבת כי תגלה גמישות בכל הנוגע למפגשים בין האב לבת במהלך שהייתו בארץ, לאור העובדה כי האב מתגורר בחו"ל, ולא נמצא דרך קבע בארץ.
 
14.  מוסכם כי הילדה תיסע לבקר את אביה בחופש הגדול לתקופה של שבועיים, וזאת עפ"י לוח הזמנים של הילדה. הוצאות הנסיעה כולה לרבות עלות הליווי הצמוד שיוצמד לילדה בטיסה יחול על האב.
 
           להלן הסדרי הראייה כאשר האב נמצא בישראל:
 
15.  בישראל ייפגש עם הילדה פעמיים  בשבוע ביום ובשעות שיקבעו בין בני הזוג. בימים בהם תלון הילדה אצל האב, יביאה האב למוסד החינוכי בו לומדת למחרת בבוקר.
 
16.  האב יהיה רשאי לקיים קשר טלפוני רציף עם הילדה.
 
17.  האם מתחייבת לידע את האב על אירועים חינוכיים ו/או חברתיים של הילדה בבית הספר ו/או בתנועת הנוער, על מנת לאפשר לאב ליטול חלק באותם אירועים.
 
18.  האמור לעיל יהיה תקף עד הגיע הילדה לגיל 18 שנה.
 
מזונות הילדה:
 
19.  האב מתחייב לשלם לידי האם מזונות עבור הילדה בסך של _______ ש"ח לחודש, עד הגיע הילדה לגיל 18 שנה ו/או סיום הלימודים התיכוניים לפי המאוחר מבין השניים.
 
20.  התשלום יבוצע על ידי האב ב- 10 לכל חודש החל מיום אישור הסכם זה.
 
21.  מוסכם כי האשה תקבל לידיה את קיצבת הביטוח הלאומי של הילדה, וכל מענק אחר מן המוסד לביטוח לאומי שלו תהיה זכאית, אם ישולם, בנוסף לסכום המזונות הנ"ל, וזאת כל עוד הילדה במשמורתה.
 
22.  בנוסף לסכום המזונות הנ"ל מתחייבים ההורים החל מיום אישור הסכם זה ע"י בית המשפט המוסמך ואילך ועד הגיע הילדה לגיל 18, לשאת ולשלם בחלקים שווים ביניהם הוצאות בגין צרכים רפואיים מיוחדים ו/או הוצאות חריגות בגין בריאות פיסית ונפשית, שאינם כלולים ומכוסים ע"י הביטוח הרפואי והמתייחסים לבריאותה הפיסית ו/או הנפשית של הילדה, אם יהיו הוצאות כאלה, וזאת בכפוף לאמור בהסכם זה.
 
23.  מוסכם כי כל הסכומים הנזכרים בסעיף זה לעיל, יהיו צמודים למדד יוקר המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס לצורך חישובם הינו המדד הידוע ביום אשור הסכם זה, והוא יעודכן אחת לשלושה חודשים ללא תשלום הפרשים בין עדכון למשנהו.
 
24.  פיגורים בתשלום סכומים המפורטים בסעיף זה לעיל, ישאו הפרשי הצמדה ושאר החיובים המקובלים - הכל על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה.  למען הסר ספק מובהר בזאת כי פיגור של עד חמישה ימים בתשלום המזונות לא יהווה הפרה של האמור לעיל ולא יינקטו הליכי הוצאה לפועל בגין אחור כזה.

25.  במהלך השירות הצבאי חובה של הילדה ישלם האב לידי האם שליש מסכום המזונות ששולם עובר לגיוסה של הילדה.
 
 
 
מזונות הבן החייל
 
26.  האב מתחייב לשלם לידי האם מזונות עבורהבן החייל, א. כהן  במהלך כל השרות הצבאי (חובה), בסכום של _______ לחודש.
 
 
אחזקת דירת המגורים
 
27.  הצדדים מצהירים כי בבעלותם דירת גג בת 5 חדרים ברח' הלוי 18, בתל אביב הידועה כחלקה ____בגוש ______ (להלן "הדירה").
 
 
28.  האשה והילדה ימשיכו להתגורר בדירת המגורים עד הגיע הילדה לגיל 18, וזאת ללא כל תמורה.
 
29.  לאשה נתונה הזכות לעזוב את הדירה לפני המועד ואז יחולו הסעיפים שלהלן המתייחסים לדירת המגורים של בני הזוג.
 
30.  למען הסר ספק מובהר בזאת כי הבעל לא יהיה רשאי לדרוש את פינויה של הדירה לפני הגיע הילדה לגיל 18.
 
31.  עם הגיע הילדה לגיל 18 ידון נושא מכירת הדירה בין הבעל והאשה, והצדדים יעשו כל מאמץ על מנת להגיע להבנות ולהסכמות ביניהם. 
 
32.  במידה ולא יגיעו להסכמה בקשר למכירת הדירה בהמשך לסעיף 30, יחזרו השניים להליך גישור לפתרון המחלוקת.
 
33.  היה והאשה תהיה מעוניינת להתגורר בדירה עם הילדה לתקופה של שנה נוספת יוכלו האשה והילדה להמשיך להתגורר בדירה למשך 12 חודשים נוספים בלבד ללא כל תמורה.
 
34.  האישה מצהירה כי אין במגוריה עם הילדה בדירה כדי להקנות לה ו/או לילדה בשום שלב שהוא, מעמד של דיירים מוגנים בדירה.
 
35.  ממועד חתימת הסכם זה תשלם האשה את כל הוצאות אחזקת הדירה כל עוד היא והילדה מתגוררות בה, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: ארנונה, טלפון, מים, חשמל, ועד בית, כבלים, גז ועוד'. 
 
36.  במהלך תקופת מגורי האישה והבת בדירה יישאו הצדדים בחלקים שווים בכל ההוצאות הכרוכות בשיפוץ והשבחה של הדירה, ובהוצאות הכרוכות בשמירה על ערך הדירה  שייעשו בהסכמה של שני הצדדים. שינויים בדירה יעשו אך ורק בהסכמת שני הצדדים מראש ובכתב.

37.  הצדדים יבטחו את הדירה בביטוח מבני לרבות צד שלישי וישאו בעלות זו בחלקים שווים, מלבד בביטוח תכולה שבו ישא הצד המתגורר.
 
38.  בהסכמת שני הצדדים מראש ובכתב תימכר הדירה במועד מוקדם יותר מהנקוב בהסכם זה.
 
39.  הצדדים מתחייבים כי ימנעו מלשעבד ו/או למשכן ו/או ליתן ערבות בנוגע לדירה ו/או כל התחייבות אחרת לטובת צד שלישי הנוגעת לדירה. הצדדים מתחייבים כי מצבה המשפטי ו/או האחר של הדירה יישאר כפי שהוא כיום וכי הפרת התחייבות זאת מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 
זכויות סוציאליות ממקום העבודה
 
  1. הצדדים מצהירים ומסכימים כי כל מה שנצבר ע"י הצדדים ו/או מי מהם, הרשום על שמם ו/או המצוי בהחזקתם ו/או בהחזקת מי מטעמם ומכוחם, מכל מין וסוג, לרבות נכסי מקרקעין ומטלטלין, אחזקות כספיות, קופות גמל, קרנות, זכויות ממקום העבודה, בארץ ומחוץ לארץ, הנו משותף לבני הזוג ויאוזן ביניהם ע"פ הוראות הסכם זה.
 
  1. האמור מסעיף 40 האיזון יבוצע ע"י אקטואר או רו"ח שייבחר על ידי שני הצדדים. פסיקת היועץ החיצוני תהיה סופית ומוחלטת.
 
  1. עד ליום חתימת ההסכם יעביר כל אחד מבני הזוג למשנהו רשימה מפורטת, מאושרת בתצהיר ומגובה בכל המסמכים הרלוונטיים של כל זכות ו/או חובה כאמור לעיל הרשומה על שמו ו/או המצויה בהחזקתו ו/או בהחזקת מי מטעמו ומכוחו, מקומה, שיעורה ומועדי פדיונה.
 
 
43.  חוות דעתו של האקטואר/רואה החשבון תהווה חלק מהסכם זה.  צד אשר יהיה מעוניין לחלוק על חוות דעתו של רואה החשבון ולהציג אחרת מטעמו ייעשה זאת תוך שבוע יום מיום מסירת חוות הדעת לצדדים.
 
  1. הצד שבבעלותו רכוש (זכויות בקיזוז חובות) בשווי גבוה יותר, ישלם למשנהו תשלומי איזון בשווי מחצית מההפרש שבין הרכוש של כל אחד מהצדדים, לא יאוחר מיום סידור הגט בפועל.
 
  1. התשלום יעשה בהמחאה בנקאית, ויימסר כאמור ביום סידור הגט בפועל.
 
 
מזונות האשה:
 
46.  בכפוף לסידור הגט בפועל מוותרת האשה על מזונותיה, על כתובה ותוספת כתובה.
  

המטלטלין

 
47.  המטלטלין המצויים בדירה יישארו בה לשימושן של האישה והילדה.

 

הרכב

 
48.  הרכב מסוג  ג'יפ 4X4 שמספרו ,0000000 , שנת יצור 0000, יישאר בשימוש האישה והבעלות עליו תועבר על שם האישה עם סידור הגט בפועל.
 

תוכניות חסכון של הילדה

 
49.  תוכניות חסכון שעל שם הילדה ימשיכו להיות על שמה ואף אחד מההורים לא יהיה רשאי למשוך כספים מחשבונות אלו. הוראה מתאימה תינתן לסניף הבנק בו מצויים החשבונות.
 
50.  האב ימשיך להפקיד כספים בקופות הגמל של הילדה, בהתאם ליכולתו הכלכלית. כספים אלו ימסרו לילדה בהגיעה לגיל 18 שנים ו/או במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעת משותף של שני ההורים גם יחד.
 
51.  עד להגיע הילדה לגיל 18 יהיה מנוע כל אחד מההורים מלעשות כל פעולה שהיא בחשבונות החסכון של הילדה ו/או קופות הגמל (למעט הפקדה) ורק בהסכמה משותפת של שני ההורים גם יחד יימשכו כספים מחשבונות אלו.
 
חשבונות בנק וחובות
 
52.  בסמוך לאישורו של הסכם זה יפרידו הצדדים את חשבונות הבנק המשותפים וכל אחד יפתח חשבון בנק על שמו בלבד. במועד הפרדת החשבונות יעשה חישוב על ידי בני הזוג, והיתרה תחולק ביניהם בחלקים שווים.
 
53.  יתרות זכות, אם קיימות יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים. ביתרות חובה, אם קיימות ישאו הצדדים בחלקים שווים.
 
שונות:
 
54.  היה ויתברר כי למי מהצדדים היה בתקופת הנישואין נכס ו/או נכסים אחרים יהיה הצד השני רשאי לעתור למחצית שווים ולהגיש תובענה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה.
 
55.  פרט לקבוע בהסכם זה ובכפוף למילוי התחייבויותיהם מאשרים ומצהירים בני הזוג כי מיום החתימה על הסכם זה ואילך אין להם ולא תהיינה להם, האחד כלפי משנהו, כל טענות ו/או מענות, מכל סוג שהוא, בכל הכרוך ו/או הנוגע ו/או הקשור בנישואיהם וברכושם ו/או ברכושו של כ"א מהצדדים. ומוסכם ומוצהר כי בהסכם זה גיבשו בני הזוג את כל התביעות והטענות ההדדיות שלהם, זה כלפי זו, ולהיפך.
 
56.  בכפוף לקיום התחייבויות הבעל עפ"י הסכם זה מוותרת בזה האשה על כל טענה ו/או תביעה כספית ו/או קניינית מכל סוג ו/או מין שהוא, הן במישרין והו בעקיפין והיא מצהירה כי אין לה ולא יהיו לה כל תביעות בכל הנוגע לכספים ו/או הרכוש ו/או בכל עסק אחר של הבעל ללא יוצא מן הכלל.

57.  בכפוף לקיום התחייבות האשה עפ"י הסכם זה מוותר בזה הבעל על כל טענה ו/או תביעה כספית ו/או קניינית מכל סוג ו/או מין שהוא הן במישרין והן בעקיפין והוא מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו כל תביעות בכל הנוגע לכספים ו/או רכוש בכל עסק אחר של האשה, ללא יוצא מן הכלל.
 
58.  הצדדים יחתמו על ההסכם ועל כל המסמכים שיידרשו לשם ביצוע הסכם זה וכן, ינהגו בכבוד הדדי במהלך ביצוע ההסכם ולאחריו, וזאת בכפוף להסכם זה ולביצועו.
 
59.  הצדדים מצהירים כי קראו היטב את ההסכם וכי חתמו עליו מרצונם הטוב והחופשי והבינו את תוכנו, משמעותו ותוצאותיו.
 
60.  הצדדים יבקשו מבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן ומבית הדין הרבני בתל אביב לאשר הסכם זה וליתן לו תוקף של פסק דין ולהורות על סידור הגט בהקדם בין הצדדים.
 
 
 
ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
                                                                                                             ___________
 
        האשה                                                                                                 הבעל

הסכם גירושין ברחובות 
הסכם גירושין בראשון לציון
הסכם גירושין בנס ציונה
הסכם גירושין ביבנה
הסכם גירושין במרכז


 
אל תוותרו, עשו את הצעד הנכון !!!
לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות התקשרו ל-03-9030530
או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.